ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής »

 

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 11 Απριλίου 2024 και ώρα 11:30 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74Α  παρ. 1 και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

 • Έγκριση της μελέτης: «Σύνταξη τοπογραφικού υποβάθρου στο βασικό οδικό δίκτυο της επέκτασης του εγκεκριμένου σχεδίου Πέτα».
 • Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Κομμένου Δήμου Νικολάου Σκουφά».
 • Επικύρωση πρακτικού IΙ διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Ανάπλαση Νταμαριού Πέτα και κατασκευή υπαίθριου θεάτρου Δήμου Νικολάου Σκουφά, Π.Ε. Άρτας» έπειτα από την με αρ. 554/2024 απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ.
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του  έργου: «Αγροτική οδοποιία δρόμων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Νικολάου Σκουφά».
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του  έργου: «Αγροτική οδοποιία  Δ.Ε. Αράχθου».
 • Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Νικόλαου Σκουφά μετά την κατάργηση των Νομικών Προσώπων.
 • Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2023.
 • Έκθεση εσόδων-εξόδων δ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
 • Συναίνεση για την παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού καταστήματος στην θέση Κορακοφωλιά στην υπό σύσταση εταιρεία του Αγγέλη Κων/νου.
 • Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί εκπροσώπησης του πρώην Αντιδημάρχου  κ. Δήμου Δημητρίου σε ποινική του υπόθεση που εκδικάζεται την 18-4-2024 ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Άρτας.
 • Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του πρώην Αντιδημάρχου  κ. Δήμου Δημητρίου σε ποινική του υπόθεση που εκδικάζεται την 18-4-2024 ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Άρτας.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

 

Παπασιώζος Κωνσταντίνος

 

Αρχείο πρόσκλησης