ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής »

 

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής »

 

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024 και ώρα 12:00 μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74Α  παρ. 1 και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

  • Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Νικολάου Σκουφά για τα έτη 2025-2028.
  • Γνωστοποίηση οικονομικών στοιχείων από την Οικονομική Υπηρεσία.
  • Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Συντήρηση σχολείων Δ.Ε. Αράχθου Δήμου Νικολάου Σκουφά».
  • Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Συντήρηση σχολείων Δ.Ε. Κομποτίου Δήμου Νικολάου Σκουφά».
  • Έγκριση μελέτης: «Εσωτερική οδοποιία μεταξύ των Ο.Τ. 29,28,26,25,22,37,38,39,40 του Εγκ. Σχεδίου Οικισμού Αγίου Δημητρίου της Δ.Ε. Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά».
  • Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Κομμένου Δήμου Νικολάου Σκουφά».
  • Ορισμός εξουσιοδοτούμενου προσώπου για την υπογραφή του κλεισίματος των τραπεζικών λογαριασμών του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου.
  • Ορισμός εξουσιοδοτούμενου προσώπου για την υπογραφή του κλεισίματος των τραπεζικών λογαριασμών της πρώην Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου.
  • Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς για το Κέντρο Κοινότητας.
  • Ορισμός υπόλογου για ένταλμα προπληρωμής για την εξόφληση ασφαλίστρων.

 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

 

Παπασιώζος Κωνσταντίνος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 20-3-2024