Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ ) την Κυριακή 25 Δεκεμβρίου και ώρα 11:00 π.μ., σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64,67 και 74 του ν. 3852/ 2010 (Α΄87).

Η Προεδρεύουσα Σύμβουλος

Γεωργή Καλλιόπη

 

Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου                      –      15.Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα του Κων.
2. Σερβετάς Λάμπρος του Χρήστου                    –      16.Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου
3. Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου                      –      17.Φιλίππου Ιωάννης του Αθανασίου
4. Ντασκαγιάννης Δημήτριος του Χρήστου     –      18.Κασσελούρη Αικατερίνη του Νικολάου
5. Ριζάκης Γεώργιος του Ηλία                             –      19.Βαρέλης Κων/νος του Βασιλείου
6. Ροβίνας Ιωάννης του Χριστοφόρου              –       20.Βλάχος Λάμπρος του Ευαγγέλου
7. Δήμος Δημήτριος του Κων/νου                      –       21.Βούλγαρης Κοσμάς του Ευαγγέλου
8. Μπασάνος Γρηγόριος του Μιχαήλ                –       22.Κοσμά Μαρία του Λάμπρου
9.Ντοκομές Δημήτριος του Ευρυπίδη              –        23.Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου
10.Κολιούλης Ηλίας του Χρήστου                     –        24.Μπουραντάς Ευάγγελος του Ευθυμίου
11.Μαλιγιάννη Θεοδώρα του Ανδρέα               –        25.Τσίρκας Λάμπρος του Χρήστου
12.Πανακούλιας Στυλιανός του Σπυρίδωνα    –       26.Σαπρίκης Ηλίας του Λάμπρου
13.Παπασιώζος Κων/νος του Χρήστου            –       27.Γιαννούλης Βασίλειος του Νικολάου
14.Μακρής Χρήστος του Γεωργίου