ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για το “Ανοιχτό Ενημερωτικό Συνέδριο” του έργου «SMENSWICT» που αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση και στην ενεργειακή απόδοση των δημόσιων κτηρίων με χρήση προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αλλά και Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων (BMS), από τον Δήμο Νικολάου Σκουφά.
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου – 09:30 π.μ – Αίθουσα δημοτικού καταστήματος Νεοχωρίου.