ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΔΒΜ Νικολάου Σκουφά, 28/9/2022

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Νικολάου Σκουφά.

 

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Νικολάου Σκουφά, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Νικολάου Σκουφά στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Νικολάου Σκουφά μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1 Πράσινη Επιχειρηματικότητα 25 x x
2 Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση 25 x x
3 Ασθένειες και τρόποι αντιμετώπισης στη γεωργία 25 x
4 Εικαστικό εργαστήρι 50 x

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

 

Πέτα                          Άγιος Δημήτριος Πέτα              Κομπότι                             Νεοχώρι

Δημαρχείο Πέτα              Κ.Ε.Φ.Ο.                   Δημαρχείο  Κομποτίου     Δημαρχείο Νεοχωρίου                     

Γούσια Βασιλική           Σακκά Λαμπρινή                Καραμούζη  Κορίνα           Σκάλτσα Αικατερίνη

Τηλ. :2681360401         Τηλ. :2681082420                Τηλ:2681360326              Τηλ: 2681362300

gousia@nskoufas.gr  saka.paidikos@gmail.com  karamouzi@nskoufas.gr   skaltsa@nskoufas.gr

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορεί να κατατίθενται σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω σημεία ή να αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε κάποια από τις παραπάνω διευθύνσεις.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 2

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 2  

Θεματολογία Προγραμμάτων Κατάρτισης