ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13-5-2024

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                   ΠΕΤΑ  09 / 05 / 2024

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 

ΠΕΤΑ, Τ.Κ. 47150                                                                 Αριθ. Πρωτ. : 3365

ΤΗΛ.: 26813-60424

Προς τους κ. α) Βαρέλης Γεώργιος

β) Βλάχος Λάμπρος

                                                                                          γ) Δήμος Δημήτριος του Αθ.

                                                                                          δ) Τσεκούρας Δημήτριος

                                                                                          ε) Δήμος Δημήτριος του Κων.

                                                                                        στ) Σερβετάς Λάμπρος

 

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής »

 

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74Α  παρ. 1 και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

 • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης από την ρυμοτομική γραμμή των ακινήτων μέχρι τη θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης  στην Δ.Ε. Κομποτίου».
 • Αποδοχή ποσού 27.210,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
 • Αποδοχή της προκαταβολής ποσού 300.000,00 € στο Δήμο, έναντι των εσόδων που δικαιούται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
 • Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για την αριθμ. 197/2022 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων-Τμήμα Α΄ Τριμελές.
 • Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί εκπροσώπησης του πρώην Αντιδημάρχου  κ. Δήμου Δημητρίου σε ποινική του υπόθεση που εκδικάζεται την 16-5-2024 ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Άρτας.
 • Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί εκπροσώπησης του Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου  κ. Τάλλαρου Γεωργίου σε ποινική του υπόθεση που εκδικάζεται την 16-5-2024 ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Άρτας.
 • Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί εκπροσώπησης του πρώην Αντιδημάρχου  κ. Ντοκομέ Δημητρίου σε ποινική του υπόθεση που εκδικάζεται την 28-5-2024 ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Άρτας.
 • Ορισμός δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου στην έφεση που άσκησε ο κ. Παπαγεωργίου Γεώργιος κατά του Δήμου.
 • Ορισμός δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου στην αγωγή που άσκησε ο κ. Κικιώνης Γεώργιος κατά του Δήμου.
 • Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του πρώην Αντιδημάρχου  κ. Δήμου Δημητρίου σε ποινική του υπόθεση που εκδικάζεται την 16-5-2024 ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Άρτας.
 • Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου  κ. Τάλλαρου Γεωργίου σε ποινική του υπόθεση που εκδικάζεται την 16-5-2024 ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Άρτας.
 • Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του πρώην Αντιδημάρχου  κ. Ντοκομέ Δημητρίου σε ποινική του υπόθεση που εκδικάζεται την 28-5-2024 ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Άρτας.
 • Ανάθεση σε δικηγόρο της παραγραφής οφειλών παρελθόντων ετών και της αποζημίωσης των δικαιούχων επικείμενων.

 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

 

Παπασιώζος Κωνσταντίνος