ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής »

 

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 27 Μαΐου 2024 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74Α  παρ. 1 και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

  • Εισήγηση Δημοτικής Επιτροπής για την επικαιροποίηση του σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Νικολάου Σκουφά του έτους 2024, προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
  • Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Νικολάου Σκουφά για τον καθορισμό τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έτους 2024, προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
  • Εισήγηση περί των χώρων παραχώρησης χρήσεως κοινοχρήστων χώρων.
  • Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής  για τον προϋπολογισμό του Δήμου Νικολάου Σκουφά οικονομικού έτους 2024, προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
  • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5».
  • Έγκριση πρακτικού III που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του έργου: «Ανάπλαση Νταμαριού Πέτα και κατασκευή υπαίθριου θεάτρου Δήμου Νικολάου Σκουφά, Π.Ε. Άρτας».
  • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Προσαρμογή λειτουργούντων παιδικών βρεφονηπιακών σταθμών προσχολικής αγωγής Δήμου Νικολάου Σκουφά».
  • Παράταση συμβάσεων τροφίμων των Παιδικών Σταθμών του Δήμου.
  • Απόφαση για επιμήκυνση κατά ένα έτος του προγράμματος του ΟΑΕΔ ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.

 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

 

Παπασιώζος Κωνσταντίνος

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27-5-2024