ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση 3ης ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας της Δημοτικής

                 Αρχής του Δήμου ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ»

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 3η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την 03η Ιουλίου 2024 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α και 67 του Ν. 3852/2010 (Α΄87), όπως ισχύουν, με μοναδικό θέμα συζήτησης:

Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαϊου-Ιουνίου 2024

Α. Θέματα  που  κατατέθηκαν  εγγράφως  από  τους  Δημοτικούς  Συμβούλους  προερχόμενοι από την παράταξη του Δημάρχου (μέχρι 3) :

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση συνδιοργάνωσης  πολιτιστικής δράσης στο λιμάνι της ΚΟΠΡΑΙΝΑΣ  με την Περιφέρεια Ηπείρου –Π.Ε.Άρτας.

Β.  Θέματα  που  κατατέθηκαν  εγγράφως  από  τους  Δημοτικούς  Συμβούλους  προερχόμενοι από τις λοιπές παρατάξεις (μέχρι 7):

ΘΕΜΑ 1ο :Σχετικά με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας.

ΘΕΜΑ 2ο : Σχετικά με τα αδέσποτα ζώα, Δήμου Νικολάου Σκουφά.

 

Γ.  Θέματα  που  κατατέθηκαν  εγγράφως  από  τους  Προέδρους  Δημοτικών  Κοινοτήτων (μέχρι 2):

ΘΕΜΑ 1ο : Προβλήματα καθημερινότητας των κατοίκων των οικισμών της κοινότητας Μαρκινιάδας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΒΑΡΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ