ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση 1ης ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας της Δημοτικής

                 Αρχής του Δήμου ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ»

 

ΠΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ Δ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 1η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την 13η Μαρτίου 2024 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α και 67 του Ν. 3852/2010 (Α΄87), όπως ισχύουν, με μοναδικό θέμα συζήτησης:

Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024

Α. Θέματα  που  κατατέθηκαν  εγγράφως  από  τους  Δημοτικούς  Συμβούλους  προερχόμενοι από την παράταξη του Δημάρχου (μέχρι 3) :

ΘΕΜΑ 1ο : Προσωρινή λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων στην Ακροποταμιά Άρτας.

ΘΕΜΑ 2ο :Πρόσληψη ενός Γεωπόνου (με σύμβαση) για την εξυπηρέτηση των αγροτών για την ένταξη σε επενδυτικά  προγράμματα της Ε.Ε.

Β.  Θέματα  που  κατατέθηκαν  εγγράφως  από  τους  Δημοτικούς  Συμβούλους  προερχόμενοι από τις λοιπές παρατάξεις (μέχρι 7):

ΘΕΜΑ 1ο :Η θέση της δημοτικής αρχής στην δημιουργία του Δημαρχείου στο Πέτα.

ΘΕΜΑ 2ο  :Για την εξέλιξη των εργασιών για τη δημιουργία νέου νεκροτα-

φείου  στο Πέτα .

 

ΘΕΜΑ 3ο:Αν στείλατε έγγραφο  στο Υπουργείο Εσωτερικών για να σσς δώσουν χρήματα   για το προϋπολογισμό τι  σας απάντησε.

ΘΕΜΑ 4ο : Τι σχέδιο έχετε για την αξιοποίηση του Αμβρακικού.

ΘΕΜΑ 5ο :  Σχετικά με τα σχολικά κτίρια και τις κτηριακές εγκαταστάσεις του Δήμου.

Γ.  Θέματα  που  κατατέθηκαν  εγγράφως  από  τους  Προέδρους  Δημοτικών  Κοινοτήτων (μέχρι 2):

ΘΕΜΑ 1ο : Σχετικά με  τον καθαρισμό των    τάφρων και  τσιμενταυλάκων στη Δημοτική  Κοινότητα   Αγίας Παρασκευής

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΒΑΡΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

Αρχείο Πρόσκλησης