Συμμαχία Γενεών για την πρόληψη της χρήσης πλαστικών και την αντικατάσταση της χρήσης των πλαστικών μιας χρήσης στο Δήμο του Νικολάου Σκουφά

Σκοπός του έργου είναι η μείωση της χρήσης των πλαστικών και η αντικατάσταση της χρήσης των πλαστικών μιας χρήσης στο Δήμο Νικολάου Σκουφά μέσα από την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας και των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Στα πλαίσια του έργου θα γίνουν ενημερωτικές δράσεις σε όλες τις Σχολικές Μονάδες του Δήμου και θα πραγματοποιηθούν εκστρατείες καθαρισμού, με την συμμετοχή μαθητών και εθελοντών του Δήμου, στις παρακάτω περιοχές:

– Κορακοφωλιά-Παραλίμνια περιοχή Πέτα,
– Παραποτάμια περιοχή Αγίου Δημητρίου Πέτα,
– Περιαστικό δάσος Κομποτίου,
– Παραλία Ράμμα Κομποτίου,
– Κόπραινα,
– Παραλία Πλατανάκι Νεοχωρίου,
– Πλατεία Κομμένου.”

 

Προϋπολογισμός: 50.000,00 € – Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ