Ολοκληρώθηκε το έργο με τίτλο “Συμμαχία Γενεών για την πρόληψη της χρήσης πλαστικών και την αντικατάσταση της χρήσης των πλαστικών μιας χρήσης”.

Σκοπός του προγράμματος ήταν η δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης με θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των μαθητών, μέσα από την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας και των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Η δράση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση και την ανάλυση των αποτελεσμάτων, κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης στο τουριστικό περίπτερο Κορακοφωλιάς στο Πέτα που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου.

Είχαν προηγηθεί επισκέψεις εξειδικευμένου προσωπικού στα σχολεία του δήμου Νικολάου Σκουφά όπου παρουσιάστηκαν  στα παιδιά διάφορες δράσεις ώστε και τα ίδια να συνδράμουν στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος μέσω της ανακύκλωσης.

Οι μαθητές συμμετείχαν επίσης σε εθελοντική δράση συγκέντρωσης ανακυκλώσιμων υλικών από διάφορες περιοχές του δήμου μας, συνοδευόμενα από τους καθηγητές τους και με τη συμβολή υπαλλήλων του τομέα καθαριότητας.

Αυτή η συμβολικού χαρακτήρα επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ώστε να βιώσουν τα παιδιά, με την άμεση συμμετοχή τους, τη σημασία της προστασίας της φύσης μέσω του εθελοντισμού.

———-

Προϋπολογισμός: 50.000,00 € – Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ