Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Το έργο: «Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για το Δήμο Νικολάου Σκουφά» στοχεύει στην ορθολογική διαχείριση κρίσιμων τομέων παροχής υπηρεσιών από τον Δήμο Νικολάου Σκουφά όπως: η ενεργειακή διαχείριση κτιρίων και δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος, η διαχείριση απορριμμάτων, η παρακολούθηση του προϋπολογισμού του Δήμου, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους δημότες, η διαχείριση του δικτύου πόσιμου ύδατος και η λειτουργία του μηχανισμού διαχείρισης εργοταξίων. Επιπλέον, η πρόταση περιλαμβάνει και την προμήθεια εξοπλισμού για την ελεύθερη πρόσβαση των δημοτών και των επισκεπτών σε ένα μικρής κλίμακας ασύρματο δίκτυο σε δέκα (10) σημεία συγκέντρωσης πληθυσμού (public hot spot). Ο Δήμος Σκουφά με την ολοκλήρωση του έργου διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα για: 1. την παρακολούθηση και τη διαχείριση της κατανάλωσης ρεύματος σε δημόσια κτίρια με την χρήση κατάλληλων αισθητήρων στους πίνακες τους 2. την παρακολούθηση και τη διαχείριση των λογαριασμών κατανάλωσης ρεύματος για όλες τις παροχές του Δήμου για την αποφυγή ρευματοκλοπών 3. τον έλεγχο της πληρότητας των κάδων που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές και σε πολυσύχναστα σημεία όπως σχολεία, δημόσια...
Διαβάστε περισσότερα
Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων & κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. )

Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων & κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. )

Στο Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. καταγράφονται όλοι οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Καταγράφεται η θεσμοθετημένη κατάσταση, κατατάσσονται σε μια από τις κατηγορίες που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, και ιεραρχείται η απόκτησή τους με βάση την αναγκαιότητά τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του οικείου δήμου. Με την υλοποίηση της δράσης ο Δήμος θα διαθέτει μια Γεωχωρική Βάση Δεδομένων, η οποία θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την παρακολούθηση, διαχείριση και εποπτεία των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Επίσης η βάση αυτή, θα αποτελέσει τον κεντρικό κορμό για μελλοντικό εκσυγχρονισμό του Δήμου σε ψηφιακά υπόβαθρα πολεοδομικού σχεδιασμού. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 39.680 ευρώ ...
Διαβάστε περισσότερα
Σημεία Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Σημεία Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Η πρόταση αφορά στην εξασφάλιση χρηματοδότησης του Δήμου Σκουφά από το Πράσινο Ταμείο, για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο). Σύμφωνα με το Άρθρο 17 του ν.4710/2020 (ΦΕΚ 142 Α/2020) «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και της διατάξεις», καθίσταται υποχρεωτική η χωροθέτηση ενός (1) κατ’ ελάχιστον σημείου επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ανά χιλίους (1.000) κατοίκους εντός των ορίων διοικητικής ευθύνης του κάθε δήμου. Με δεδομένο ότι ο πληθυσμός του δήμου μας ανέρχεται σε 12.753 κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία επίσημη απογραφή του 2011, θα πρέπει να χωροθετηθούν τουλάχιστον δώδεκα (12) σημεία φόρτισης, σε σημεία που θα υποδειχθούν στο πλαίσιο του ανωτέρω σχεδίου. Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου είναι 39.680 ευρώ Την 24η Ιουνίου 2022 εγκρίθηκε, με την υπ΄αρ. 3/2022 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νικολάου Σκουφά, το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Νικολάου Σκουφά, που υλοποίησε ο Δήμος σε συνεργασία με την εταιρεία Μ-ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ IKE. Το Σ.Φ.Η.Ο. αφορά στη χωροθέτηση δημοσίων προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος...
Διαβάστε περισσότερα
Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην Τοπική Κοινότητα Μαρκινιάδας

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην Τοπική Κοινότητα Μαρκινιάδας

Ένα από τα μεγάλα έργα του δήμου μας είναι έτοιμο. Πρόκειται για την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στη Τοπική Κοινότητα Μαρκινιάδας, προϋπολογισμού 1 εκ. 117 χιλ. Ευρώ. Τοποθετήθηκαν από την αρχή νέοι αγωγοί δικτύου ύδρευσης σε μήκος 35 χιλιομέτρων, σε σημεία όπου δεν προϋπήρχαν, ώστε να υπάρξει απόλυτη κάλυψη όλης της περιοχής. Έτσι έχει καλυφθεί  όλο το εξωτερικό δίκτυο σε Μαρκινιάδα, Μελάτες, Μέγκλα και Ζυγό, όπως επίσης και το εσωτερικό δίκτυο σε Μελάτες και Μέγκλα. Το αποτέλεσμα αυτού του σημαντικού έργου, δίνει λύση στο χρόνιο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι συγκεκριμένες περιοχές όσον αφορά στην ύδρευσή τους.       ...
Διαβάστε περισσότερα
Ολοκληρώθηκε η κατασκευή τριών παιδικών χαρών

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή τριών παιδικών χαρών

Οι πρώτες τρεις παιδικές χαρές είναι έτοιμες να υποδεχθούν τους λιλιπούτειους φίλους μας! Κατασκευασμένες με υλικά φιλικά προς τα παιδιά, περιφραγμένες, με όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας, παραδόθηκαν ήδη προς χρήση. Πρόκειται για τις παιδικές χαρές στο παραποτάμιο πάρκο Νεοχωρίου, της πλατείας Αγίου Δημητρίου στο Πέτα αλλά και αυτής στα Σωκήπια στο Κομπότι. Η τελευταία μάλιστα σύντομα θα διαθέτει δίπλα της και ένα ανοικτό μικρό γυμναστήριο για μικρούς και μεγάλους. Στόχος του Δήμου Νικολάου Σκουφά είναι στο μέλλον, κι όχι στο μακρινό, όλα τα χωρία μας, να διαθέτουν σύγχρονες παιδικές χαρές.       ...
Διαβάστε περισσότερα
Συμμαχία Γενεών για την πρόληψη της χρήσης πλαστικών και αντικατάσταση των πλαστικών μιας χρήσης

Συμμαχία Γενεών για την πρόληψη της χρήσης πλαστικών και αντικατάσταση των πλαστικών μιας χρήσης

Ολοκληρώθηκε το έργο με τίτλο “Συμμαχία Γενεών για την πρόληψη της χρήσης πλαστικών και την αντικατάσταση της χρήσης των πλαστικών μιας χρήσης”. Σκοπός του προγράμματος ήταν η δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης με θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των μαθητών, μέσα από την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας και των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Η δράση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση και την ανάλυση των αποτελεσμάτων, κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης στο τουριστικό περίπτερο Κορακοφωλιάς στο Πέτα που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου. Είχαν προηγηθεί επισκέψεις εξειδικευμένου προσωπικού στα σχολεία του δήμου Νικολάου Σκουφά όπου παρουσιάστηκαν  στα παιδιά διάφορες δράσεις ώστε και τα ίδια να συνδράμουν στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος μέσω της ανακύκλωσης. Οι μαθητές συμμετείχαν επίσης σε εθελοντική δράση συγκέντρωσης ανακυκλώσιμων υλικών από διάφορες περιοχές του δήμου μας, συνοδευόμενα από τους καθηγητές τους και με τη συμβολή υπαλλήλων του τομέα καθαριότητας. Αυτή η συμβολικού χαρακτήρα επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ώστε να βιώσουν τα παιδιά, με την άμεση συμμετοχή τους, τη σημασία της προστασίας της φύσης μέσω του εθελοντισμού. ---------- Προϋπολογισμός: 50.000,00 € -...
Διαβάστε περισσότερα
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1ου ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1ου ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά,προγραμματίζει την διοργάνωση του 1ου Θεματικού Φεστιβάλ Σύγχρονου Πολιτισμού και Ιστορικής Μνήμης στη περιοχή του Δήμου Νικολάου Σκουφά. Η θεματολογία του Φεστιβάλ θα κινηθεί στους κάτωθι τομείς (με κεντρικό άξονα τη μουσική) υλοποιώντας αντίστοιχο πλέγμα δράσεων το οποίο και θα οριστικοποιηθεί πλήρως εντός δύο (2) μηνών πριν την έναρξη των προγραμματισμένων εκδηλώσεων: • Εικαστικά δρώμενα και performances με θέμα τη προβολή και ανάδειξη της ιστορικής ταυτότητας της περιοχής με έμφαση στις δραστηριότητες του Φιλελληνικού κινήματος, στις ιστορικές μάχες που έλαβαν χώρα στην ευρύτερη περιοχή (Πέτα, Κομπότι) και στην ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας του Νικόλαου Σκουφά, ενός από τους Ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας. • Υλοποίησης μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων με σκοπό την ανάδειξη του λαϊκού πολιτισμού και της τοπικής κληρονομιάς/κουλτούρας της περιοχής • Υλοποίηση εκπαιδευτικών θεματικών δρώμενων δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας για παιδιά και ενηλίκους"   Προϋπολογισμός: 8.000,00 € - Πηγή Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ    ...
Διαβάστε περισσότερα
Συνδιοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου για το 1821

Συνδιοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου για το 1821

Συνδιοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821-ΜΙΚΡΟΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΤΟΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά συνδιοργάνωσε με άλλους επτά (7) υψηλού κύρους και επιστημονικής εμβέλειας φορείς, Διεθνές Θεματικό Συνέδριο για τον Αγώνα της Επαναστάσεως του 1821 στον Ηπειρωτικό και Ευρύτερο Βαλκανικό Χώρο. (25/6/2021και 1-4/7/2021. Το διάστημα 3-4/7/2021 έλαβαν χώρα οι εργασίες του Συνεδρίου στη περιοχή του Δήμου Νικολάου Σκουφά. Ο στόχος και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του Συνεδρίου είναι να μελετηθούν-αναδειχθούν ιστοριογραφικά τα ζητήματα που άπτονται του Αγώνα της Επανάστασης του 1821 μέσα από την ανάγνωση-ερμηνεία και τις μικροϊστορικές προσεγγίσεις ιστορικών-βιβλιογραφικών πηγών και γεγονότων (σε διεθνές επίπεδο). Εκκινώντας από ζητήματα που έχουν καταγραφεί ως «γνωστά» και στην ελληνική ιστοριογραφία όπως ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός στην Ήπειρο, το Σούλι και τα δίκτυα των Σουλιωτών, οι επιχειρήσεις στην Ήπειρο, η μάχη του Πέτα και το τάγμα των Φιλελλήνων, η μάχη της Πλάκας, η μάχη στο Κομπότι, ο Λόρδος Βύρων στον Ηπειρωτικό χώρο, οι στρατηγικές του...
Διαβάστε περισσότερα
Προμήθεια & τοποθέτηση φωτοβολταϊκών επί δημοτικών κτιρίων

Προμήθεια & τοποθέτηση φωτοβολταϊκών επί δημοτικών κτιρίων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Με την παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε η συστηματική καταγραφή των δημοτικών κτιρίων, η κατάταξή τους αναφορικά με την ενεργειακή κατανάλωση τους και ο σχεδιασμός προμήθειας και τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων για την εφαρμογή του μέτρου του Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού. Το προφίλ ενεργειακής κατανάλωσης έγινε τόσο με βάση τους λογαριασμούς της ΔΕΗ αλλά και με κατάλληλες μετρήσεις ενεργειακών φορτίων με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού (π.χ. θερμική κάμερα, κ.α.), ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε και φωτογραφική αποτύπωση των δομικών στοιχείων του κάθε υπό μελέτη δημοτικού κτιρίου. Η τελική επιλογή των κτηρίων έγινε αφού πρώτα υποδείχθηκε από τον Δήμο Νικολάου Σκουφά λίστα προεπιλογής δημοτικών κτηρίων. Ο Ανάδοχος αξιολόγησε τα χαρακτηριστικά στοιχεία κάθε κτηρίου με επίσκεψη επί τόπου, ώστε να έχει πλήρη εικόνα του κάθε χώρου όπου έγινε η εγκατάσταση των Φ/Β συστημάτων και να είναι σε θέση να προχωρήσει στο σχεδιασμό των ανάλογων προμηθειών. Για την τελική...
Διαβάστε περισσότερα
Κατασκευή γηπέδων 5Χ5

Κατασκευή γηπέδων 5Χ5

Άλλα τρία νέα γήπεδα 5×5 τα οποία προγραμματίστηκαν και σχεδιάστηκαν από τον δήμο μας παραδόθηκαν στους δημότες μας. Τα Κολομόδια, η Περάνθη και το Κομπότι έχουν έτσι τις δικές τους αθλητικές εγκαταστάσεις 5×5 για να μπορούν να αθλούνται δωρεάν μικροί και μεγάλοι. Τα νέα αυτά γήπεδα διαθέτουν σύγχρονο τεχνητό χλοοτάπητα, περίφραξη και ηλεκτροφωτισμό, και με την κατασκευή τους, ο Δήμος Νικολάου Σκουφά, θα διαθέτει σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλα τα Δημοτικά του Διαμερίσματα. Θυμίζουμε πως αντικαταστάθηκε πρόσφατα και ο συνθετικός  χλοοτάπητα του γηπέδου 5x5 στο Πέτα που μετέτρεψε το παλιό γήπεδο σε στολίδι. Σύντομα μάλιστα αναμένεται να ξεκινήσουν τα έργα της ανακατασκευής του γηπέδου 5×5 των Σελλάδων με την αντικατάσταση του αγωνιστικού χώρου. Η κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων και η βελτίωση των υπαρχόντων, αποτελεί στόχο της δημοτικής αρχής στηρίζοντας έμπρακτα τις προσπάθειες όλων των αθλητικών σωματείων αλλά και των πολιτών που θέλουν να αθλούνται. Προϋπολογισμός: 426.000,00 € -  Πηγή Χρηματοδότησης:  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ           ...
Διαβάστε περισσότερα