Ένα από τα μεγάλα έργα του δήμου μας είναι έτοιμο.
Πρόκειται για την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στη Τοπική Κοινότητα Μαρκινιάδας, προϋπολογισμού 1 εκ. 117 χιλ. Ευρώ.
Τοποθετήθηκαν από την αρχή νέοι αγωγοί δικτύου ύδρευσης σε μήκος 35 χιλιομέτρων, σε σημεία όπου δεν προϋπήρχαν, ώστε να υπάρξει απόλυτη κάλυψη όλης της περιοχής.

Έτσι έχει καλυφθεί  όλο το εξωτερικό δίκτυο σε Μαρκινιάδα, Μελάτες, Μέγκλα και Ζυγό, όπως επίσης και το εσωτερικό δίκτυο σε Μελάτες και Μέγκλα.

Το αποτέλεσμα αυτού του σημαντικού έργου, δίνει λύση στο χρόνιο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι συγκεκριμένες περιοχές όσον αφορά στην ύδρευσή τους.