Στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης υποβολής αιτημάτων στήριξης στο υπομέτρο 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών“, έτους 2021, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συλλέξουν τις απαραίτητες πληροφορίες μέσω των συνημμένων εγγράφων που είναι διαθέσιμα στο τέλος του παρόντος κειμένου .

Να σημειωθεί ότι οι αιτήσεις θα  γίνονται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr) μέχρι τις 14-12-2021 αλλά σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ,  θα δοθεί παράταση στην ηλεκτρονική υποβολή.

To ποσό ενίσχυσης για την Περιφέρεια Ηπείρου είναι 33.200.000 € και το ποσό στήριξης είναι από 35.000 € και προσαυξάνεται κατά 2.500 € εάν ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης έχει μόνιμη κατοικία σε ορεινή ή μειονεκτική περιοχή.

Προσαυξάνεται επίσης και άλλες 2.500 € εάν στην μελλοντική κατάσταση έχουν πτηνοτροφική παραγωγική κατεύθυνση (όχι όμως μικτή).

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021-ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1

Περίληψη πρόσκλησης ΑΔΑ ΨΓ6Η4653ΠΓ-ΡΩΙ

Κοινοποίηση 3ης Πρόσκλησης Νέων γεωργών έτους 2021