Το έργο αφορά στην αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκληθήκαν από θεομηνίες καθώς και στην κατασκευή υποδομών για μελλοντική πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων σε τμήματα που είναι εντός των ορίων των οριοθετημένων οικισμών του δήμου Νικολάου Σκουφά.

 

Προϋπολογισμός: 330.000,00 € – Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ