Ολοκληρώθηκε η ημερίδα με τίτλο: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαχείρισης Βιοαποβλήτων.