Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Καταστήματος – θέση «Κορακοφωλιά» Πέτα

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στη θέση , στην Τ.Κ. Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά συνολικού εμβαδού 291,75 m2. Tο ανωτέρω περιλαμβάνει το χώρο εστίασης, μπαλκόνι, διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο για τραπεζοκαθίσματα, κουζίνα και WC ΑΜΕΑ εμβαδού 223,84 m2. Ο υπόγειος χώρος έχει εμβαδόν 67,91 m2 και περιλαμβάνει WC, λεβητοστάσιο, μηχανοστάσιο ανελκυστήρα, αποθήκη.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 16/09/2021 και από ώρα 9:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Πέτα. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα επαναλαμβάνεται στις 23/9/2021 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 400 ευρώ και η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται σε δέκα (10) έτη.
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής ίση με ποσοστό 10% επί του ετήσιου ορίου της αρχικής προσφοράς, ποσού 480 € και να προσκομίσουν φορολογική και δημοτική ενημερότητα.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος Πέτα. Τηλέφωνο: 2681360400.

Η Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά

Βαβέτση Ροζίνα