Ορισμός μελών για συγκρότηση νέας πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχείρισης Ζώων Συντροφιάς
του Δήμου Νικολάου Σκουφά

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά, στo πλαίσιo της συγκρότησης της νέας πενταμελούς Επιτροπής παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς, σύμφωνα με τον Ν.4830/2021, καλεί τα φιλοζωικά σωματεία ή φιλοζωικές οργανώσεις, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έδρα εντός Π.Ε Άρτας ή ελλείψει αυτών, με έδρα ανά την Επικράτεια, εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό τους, να ορίσουν μέλη τους για να συμμετέχουν στην επιτροπή, ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη.
Τα ενδιαφερόμενα σωματεία/οργανώσεις παρακαλούνται να αποστείλουν τα στοιχεία των μελών τους εγγράφως στο Δημαρχείο Πέτα (ταχ. διεύθυνση: Πέτα Άρτας, 47200) ή ηλεκτρονικά στο e-mail: dimos@nskoufas.gr, υπόψη κ. Σοφίας Λάμπρου, τηλ. 2681360422, μέχρι την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022.