Δημοπρατήθηκε και αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος για το «Πράσινο Σημείο» του δήμου μας με προϋπολογισμό 925.758,00.
Πρόκειται για ένα έργο που θα διευκολύνει τους δημότες μας καθώς θα μπορούν να εναποθέτουν ογκώδη αντικείμενα, απόβλητα οικιακής προέλευσης όπως ηλεκτρικό ή ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, στρώματα αλλά και υπολείμματα από κλαδέματα.
Ταυτόχρονα, μειώνεται η παράνομη και ανεξέλεγκτη ρίψη τέτοιων αποβλήτων στη φύση κι έτσι κάνουμε ένα ακόμη βήμα για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.