Το έργο αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για:

• την παρακολούθηση και διαχείριση της κατανάλωσης ρεύματος σε δημόσια κτίρια

• την παρακολούθηση και διαχείριση των λογαριασμών κατανάλωσης ρεύματος

• τον έλεγχο της πληρότητας των κάδων που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές και σε πολυσύχναστα σημεία

• τον έλεγχο της κίνησης των οχημάτων του Δήμου

• την παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου

• την υποβολή αιτημάτων καθημερινότητας μέσω εφαρμογής για κινητά

• τη διαχείριση των Υδρομέτρων του Δήμου

• την κατασκευή ασύρματου δίκτυου (WiFi) σε δέκα σημεία

 

Προϋπολογισμός: 187.118,48 € – Πηγή Χρηματοδότησης: Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020