Ανακοινώθηκαν οι ΝΕΟΙ Τελικοί Πίνακες Αποτελεσμάτων Πρόσληψης Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων 2021-2022 (ΣΟΧ 1 /5938/10-8-21) πλήρους και μερικής απασχόλησης.

Δείτε τους πίνακες σε μορφή PDF

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ