Ένα νέο απορριμματοφόρο παρέλαβε σήμερα ο δήμος μας, ενισχύοντας έτσι τον στόλο οχημάτων του στον τομέα της καθαριότητας.
Το απορριμματοφόρο τύπου πρέσας, χωρητικότητας 16 κυβικών και κόστους 150 χιλιάδων ευρώ, αποκτήθηκε μέσω του προγράμματος Φιλόδημος και αναμένεται να προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στην αποκομιδή των απορριμμάτων του Δήμου Νικολάου Σκουφά.