Η 28η Οκτωβρίου, για μας τους Έλληνες απανταχού, είναι ημέρα υπερηφάνειας.
Αποτελεί σταθμό στην ιστορία της χώρας μας και παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής συλλογικής μας μνήμης.
Το «ΟΧΙ» αποτελεί σημείο αναφοράς της σύγχρονης ιστορίας μας σφυρηλατώντας την εθνική ενότητα και ομοψυχία.
Τιμούμε το μεγαλείο της τόλμης και του ηρωισμού των Ελλήνων στον αγώνα για την ελευθερία του έθνους μας και διδασκόμαστε από τις θυσίες τους.
Χρόνια πολλά Ελλάδα
Χρόνια πολλά σ όλους τους Έλληνες!