Ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου, ο Δήμος Νικολάου Σκουφά καλεί τους ιδιοκτήτες ή με οποιονδήποτε τρόπο νομείς οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, να προβούν στον καθαρισμό τους.
Συγκεκριμένα συστήνονται οι ακόλουθες ενέργειες:
– Αποψίλωση οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων από τα ξερά χόρτα.
– Απομάκρυνση των κομμένων χόρτων που θα προκύψουν από τους καθαρισμούς. (ΔΕΝ επιτρέπεται η εναπόθεσή τους στους κάδους απορριμμάτων).
– Απομάκρυνση των εύφλεκτων υλικών που ενδεχομένως βρίσκονται μέσα στις ιδιοκτησίες.
– Κλάδεμα των δέντρων στις άκρες των οικοπέδων τους, που πιθανόν να σκεπάζουν τον δρόμο, προκειμένου να επιτυγχάνεται ασφαλής προσπέλαση υψηλών οχημάτων.
Θυμίζουμε ότι στους ίδιους χώρους απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου.
Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά παρακαλεί τους δημότες του να αντιληφθούν την αναγκαιότητα των παραπάνω ενεργειών, και να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, ή ταχείας επέκτασής της.
Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με το άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.
Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των μέτρων από, όλους τους κατοίκους και τους δημότες προς αποφυγή επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων.