Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το έργο: « Κατασκευή πράσινου σημείου δήμου Νικολάου Σκουφά» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα « Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2014-2020» με ύψος δαπάνης 925.758.00

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο που θα δημοπρατηθεί άμεσα και περιλαμβάνει έναν οριοθετημένο και διαμορφωμένο χώρο με κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό – στην περιοχή της Αμφιθέας – όπου θα εναποτίθενται ογκώδη αντικείμενα και ανακυκλώσιμα υλικά.

Συμβάλλουμε έτσι ακόμη περισσότερο για μια φύση χωρίς σκουπίδια, για ένα καθαρό και νοικοκυρεμένο περιβάλλον.