Οι εργασίες για την κατασκευή του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Νικολάου Σκουφά είναι σε εξέλιξη.

Σύντομα ο δήμος μας θα διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις στις οποίες θα φιλοξενεί τα αδέσποτα, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά τόσο στην ευζωία τους όσο και στη δημόσια υγεία.

Το καταφύγιο δημιουργείται σε δημοτική έκταση στη θέση Στρογγυλή ανάμεσα σε Αμφιθέα και Νεοχωράκι.

Θα εκτείνεται σε έκταση 10.053,20 m2 και θα περιλαμβάνει αίθουσα προσωπικού, κτίριο φύλαξης, χώρο προετοιμασίας, χώρο απομόνωσης και αποθήκη.

Στον χώρο θα διατηρηθεί η υπάρχουσα βλάστηση περιμετρικά του ακινήτου ενώ θα γίνει επιπλέον δενδροφύτευση με υψίκορμα δένδρα ή άλλα, ταχείας ανάπτυξης, προκειμένου να περιοριστεί οποιαδήποτε όχληση κατά τη φάση λειτουργίας της εγκατάστασης.

Η μελέτη για την κατασκευή του καταφυγίου υλοποιήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του δήμου, υποβλήθηκε στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2, κι ο προϋπολογισμός του έργου,(με αριθμό πρωτοκόλλου 76897), ανέρχεται στις 225 χιλιάδες ευρώ.

 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ