Σας ενημερώνουμε ότι καταρτίστηκε από το Πρωτοδικείο Άρτας ο πίνακας των αποτελεσμάτων των Δημοτικών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 στον Δήμο Νικολάου Σκουφά, ο οποίος θα παραμείνει από τις 13 Οκτωβρίου 2023 και επί πέντε (5) ημέρες διαθέσιμος στο Πρωτοδικείο Άρτας, μαζί με τα πρακτικά των εκλογών, προκειμένου να λάβουν γνώση αυτών οι υποψήφιοι και οι εκλογείς.

Ανακοίνωση Πρωτοδικείου Άρτας

Πίνακας Αποτελεσμάτων