Μετά από πρόταση της Δημάρχου κα Βαβέτση Ροζίνας, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νικολάου Σκουφά, αποφάσισε να στηρίξει έμπρακτά, όπως άλλωστε είχε υποσχεθεί, τις τοπικές επιχειρήσεις, λόγω των έκτακτων συνθηκών που βιώνει λόγω της πανδημίας.
Συγκεκριμένα αποφασίστηκε:
• Απαλλαγή από το τέλος κοινοχρήστων χώρων (Πλατειών και πεζοδρομίων) των δικαιούχων καταστηματαρχών για το έτος 2021.
• Μείωση κατά 30% από Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2021 για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω Covid-19
• Απαλλαγή των ενοικίων των καταστημάτων έως 40 % που παραμένουν σε αναστολή λειτουργίας.

Υπέρ, της απόφασης ψήφισαν οι κ.κ:
1. κ. Σερβετάς Λάμπρος
2. κ Τόλης Δημήτριος
3. κ. Βασίλης Αθανάσιος
4. κ. Γεωργή Καλλιόπη
5. κ. Ριζάκης Γεώργιος
6. κ. Ροβίνας Ιωάννης
7. κ. Δήμος Δημήτριος του Κων.
8. κ. Μπασάνος Γρηγόριος
9. κ. Ντοκομές Δημήτριος
10. κ. Κολιούλης Ηλίας
11. κ. Μαλιγιάννη Θεοδώρα
12. κ. Πανακούλιας Στυλιανός
13. κ. Βαρέλης Κων/νος
14. κ. Μπουραντάς Ευάγγελος

Η Δημοτική αρχή ενημερώνει ότι παρά τις αντίξοες συνθήκες και την άρνηση της αντιπολίτευσης να συνδράμει ουσιαστικά στην βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών της περιοχής μας, θα συνεχίσει τη δράση της, με εντατικούς ρυθμούς, και με προσήλωση στο έργο που έχει αναλάβει, ώστε να διαμορφωθεί ένα καλύτερο μέλλον, για όλους τους δημότες της.