Ένα ακόμη μεγάλο έργο ετοιμάζεται να υλοποιήσει ο Δήμος Ν. Σκουφά ο οποίος πρωτοπορεί στον τομέα της ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

 

 

 

Συγκεκριμένα, το έργο «Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Ν. Σκουφά» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων».

Το συγκεκριμένο έργο αφορά την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού και δράσεις ευαισθητοποίησης για την υλοποίηση δράσεων Διαχείρισης Βιοαποβλήτων.

Για την εκτροπή 96 τόνων ανα έτος, οικιακών βιοαποβλήτων, μέσω οικιακής κομποστοποίησης, θα γίνει προμήθεια 479 συνολικά τεμαχίων οικιακών κομποστοποιητών χωρητικότητας 300 lt και 479 τεμαχίων πλαστικών κάδων βιοαποβλήτων κουζίνας, χωρητικότητας 10 lt.

Για την εφαρμογή προγράμματος “Διαλογή στην Πηγή Οικιακών Βιοαποβλήτων” με δίκτυο καφέ κάδων, θα γίνει προμήθεια συνολικά 211 τεμαχίων εξωτερικών κάδων 120, 240 και 360 lt. Ταυτόχρονα, θα παραληφθούν 1.778 τεμάχια κάδων βιοαποβλήτων κουζίνας 10 lt.

Η εναπόθεση βιοαποβλητων, αρχικά θα γίνεται στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Περιφέρειας Ηπείρου, και στη συνέχεια, όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή και ξεκινήσει η λειτουργία της, στη Μονάδα Κομποστοποίησης του Δήμου Ν. Σκουφά.

Στο πλαίσιο αυτό, θα γίνει προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος, τύπου πρέσας, με σύστημα πλύσης κάδων.

Τέλος ο Δήμος Νικολάου Σκουφά θα προχωρήσει και σε δράσεις ευαισθητοποίησης για το πρόγραμμα διαλογής βιοαποβλήτων, με σκοπό την ορθή εφαρμογή του από τους πολίτες.

Αυτή η καμπάνια ενημέρωσης θα περιλαμβάνει ενημερώσεις φορέων, ενημερώσεις εκπαιδευτικών και μαθητών, ψηφιακή εκστρατεία ενημέρωσης, φυλλάδια, αφίσες, και περίπτερο που θα παρέχει αναλυτικές πληροφορίες στους δημότες.