Το έργο αφορά τη συντήρηση–αποκατάσταση του Δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή. Το κτίριο χρησιμοποιείται ως αγροτικό ιατρείο καθώς και ως Τοπικό Δημοτικό Κατάστημα που εξυπηρετεί τους κατοίκους του οικισμού.

Με τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις το κτίριο θα καταστεί πλήρως λειτουργικό και ασφαλές για τους εργαζόμενους και τους εξυπηρετούμενους δημότες της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής και πέραν των υφιστάμενων χρήσεων θα φιλοξενεί πολιτιστικές και ενημερωτικές δράσεις του Δήμου και των τοπικών Φορέων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 85.000,00 €

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ: «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 1/6/2020