Με το παρόν έργο πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης — αποκατάστασης και βελτίωσης της κεντρικής πλατείας του Πέτα.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται (κυβόλιθοι, πλάκες, λίθοι) είναι φυσικά με αποχρώσεις παρόμοιες με την υπάρχουσα κατάσταση και ταιριάζουν με το γειτονικό περιβάλλον.

Οι εργασίες αφορούν την αποκατάσταση των δαπέδων των περιφράξεων και των λοιπών πετρόκτιστων στοιχείων που παρουσιάζουν φθορές.

Επιπλέον λόγω τον μεγάλου όγκου νερού ομβρίων υδάτων που διέρχονται από την πλατεία, προβλέπεται η τοποθέτηση αγωγού αποχέτευσης των ομβρίων και φρεάτια υδροσυλλογής με αποδέκτη υπάρχον πλακοσκεπή αγωγό.”

 

Προϋπολογισμός: 276.768,00 € – Πηγή Χρηματοδότησης:  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι