ΚΟΜΠΟΤΙ
Από 01/06/2023 έως 11/06/2023 στο Δημαρχείο του Κομποτίου θα γίνονται δηλώσεις του ΕΛΓΑ για τους παραγωγούς που έπαθαν ζημιές λόγω βροχόπτωσης σε μηδική και ακτινίδια στις αγροτικές περιοχές της Δ.Κ Κομποτίου και της Τ.Κ Σελλάδων.

ΠΕΤΑ – ΜΕΓΑΡΧΗ
Από τις 29/05/2023 και έως τις 08/06/2023, στο Δημαρχείο του Πέτα είναι διαθέσιμος ο πίνακας µε τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από τις ανεμοθύελλες που σημειώθηκαν τον Δεκέμβρη του 2022 και τον Ιανουάριο του 2023 στις καλλιέργειες παραγωγών στην Δ.Κ Πέτα και στην Τ.Κ Μεγάρχης.
Υποβολή ενστάσεων έως: 08/06/2023

ΝΕΟΧΩΡΙ
Στο Δημαρχείο του Νεοχωρίου είναι διαθέσιμος ο πίνακας µε τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από τις ανεμοθύελλες που σημειώθηκαν τον Δεκέμβρη του 2022 στις καλλιέργειες παραγωγών στην Δ.Κ Νεοχωρίου.
Υποβολή ενστάσεων έως: 05/06/2023