ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ/ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER 
«του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027»
ΤΩΝ  ΝΟΜΩΝ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Η Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου – Αμβρακικού Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ), στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τον σχεδιασμό και την προετοιμασία  υποβολής του νέου τοπικού προγράμματος  LEADER, της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER/Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027»

καλεί του ενδιαφερόμενους σε  ενημερωτικές συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Ημερομηνία/Ημέρα/Ώρα Τόπος Διεξαγωγής
10/03/2023 Παρασκευή 12:00 Δήμος Κ. Τζουμέρκων /Βουργαρέλι, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου
13/03/2023 Δευτέρα 18:00 Δήμος Ν. Σκουφά/ Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Κομποτίου
15/3/2023 Τετάρτη 12:00 Δήμος Ζηρού/ Φιλιππιάδα, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου

Για τον ολοκληρωμένο και επιτυχή σχεδιασμό του νέου προγράμματος Leader 2023-2027, είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων και φορέων της περιοχής.                      Στο πλαίσιο αυτό  οι φορείς της περιοχής, πολιτιστικοί και κοινωνικοί σύλλογοι, παραγωγικοί φορείς αλλά  και ο τοπικός πληθυσμός έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προτάσεις, απόψεις και ιδέες, τόσο για τον καθορισμό της περιοχής εφαρμογής, όσο και μία καταρχήν εκδήλωση του επενδυτικού ενδιαφέροντός τους.

Η ΕΤΑΝΑΜ, σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς του εγκεκριμένου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), έχει προσδιορίσει μία κατ΄ αρχήν προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής για το νέο πρόγραμμα. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει όλους τους  Δήμους των Π.Ε.  Άρτας και Πρέβεζας, εκτός της  Δημοτικής  Κοινότητας  Άρτας και Πρέβεζας.

Στελέχη της ΕΤΑΝΑΜ θα παρουσιάσουν το περιεχόμενο και τις δυνατότητες του νέου προγράμματος (κατηγορίες έργων, δικαιούχους, ποσοστά ενίσχυσης, κλπ). Επίσης θα δίνεται η δυνατότητα συστηματικής καταγραφής του αρχικού επενδυτικού ενδιαφέροντος στην προτεινόμενη περιοχή, όπου σχεδιάζεται η εφαρμογή του νέου προγράμματος  LEADER.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται στα γραφεία της ΕΤΑΝΑΜ, στη Δ/νση Λ. Ιωαννίνων 210 στην Πρέβεζα,  τηλ. επικοινωνίας 26820 89150-1  και στην Άρτα, Δ/νση Αμβρακίας & Μοστραίων 2α, τηλ.  2681077115, email:etanam@etanam.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.etanam.gr