ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Δημοτικής Επιτροπής»

 

Καλείστε σε έκτακτη δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74Α  παρ. 1 και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

  • Ενημέρωση για την ύδρευση στην Τ.Κ. Φωτεινού.

 

Η σύγκλιση της Δημοτικής Επιτροπής θα πρέπει να διενεργηθεί με τη διαδικασία του

κατεπείγοντος γιατί θα πρέπει να λυθεί άμεσα το πρόβλημα υδροδότησης που αντιμετωπίζει η Τ.Κ. Φωτεινού.

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 26-6-2024