Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νικολάου Σκουφά ενέκρινε τη σύνταξη του «Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση Κοινόχρηστων & Κοινωφελών χώρων», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.

 

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας, με την 6/2022 απόφαση, η σύνταξη της δράσης «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση Κοινόχρηστων & Κοινωφελών χώρων», όπως προβλέπεται από το Ν. 4759/2020, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021, Α.Π.2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.

Το «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση Κοινόχρηστων & Κοινωφελών χώρων» αφορά και στις τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Νικολάου Σκουφά. Αποτυπώνει την υπάρχουσα κατάσταση των χαρακτηρισμένων από τα Σχέδια Πόλης κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και κοινωφελών χώρων που προορίζονται για εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές χρήσεις και χρήσεις πρόνοιας. Οι θεσμοθετημένοι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι που δεν έχουν αποκτηθεί, κατηγοριοποιούνται  σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια και ιεραρχούνται ανά δημοτική ενότητα με βάση την πολεοδομική αναγκαιότητά τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό της κάθε περιοχής.

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά διαθέτει πλέον το σημαντικότερο μέχρι σήμερα εργαλείο που θα συμβάλλει στη χρηματοδότηση για την απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και στον προγραμματισμό της ολοκλήρωσης της εφαρμογής των σχεδίων πόλης.

Η Δήμαρχος Ροζίνα Βαβέτση δήλωσε σχετικά: «Με το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση Κοινόχρηστων & Κοινωφελών χώρων του Δήμου μας που εκπονήσαμε πρόσφατα με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο,  στοχεύουμε να αυξήσουμε τους θεσμοθετημένους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους του Δήμου, για τη δημιουργία περισσότερων χώρων πρασίνου, άθλησης και αναψυχής. Αισιοδοξούμε ότι η προσπάθεια μας αυτή, θα στηριχθεί από χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες σε κεντρικό επίπεδο, που θα επιτρέψουν στην απόκτηση  σημαντικών κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων των οικισμών μας, για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση.»

 

Συνημμένα μπορείτε να δείτε τις τεχνικές εκθέσεις και τις πινακίδες σχεδίων που αφορούν στην εν λόγω δράση.

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ_ΜΕ ΧΑΡΤΕΣ