Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά  υλοποίησε το έργο: “Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για το Δήμο Νικολάου Σκουφά’, στα πλαίσια του οποίου αναπτύχθηκαν και τέθηκαν σε παραγωγική λειτουργία εφαρμογές έξυπνης πόλης, αξιοποιώντας έτσι πλήρως τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για τον έλεγχο και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες του.

Επισκεφτείτε την πλατφόρμα ‘Έξυπνης Πόλης” από το σύνδεσμο:   https://smartcity.nskoufas.gr/

Τονίζεται ότι, στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε, μεταξύ άλλων, και εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα με τίτλο: “Δημότης Σκουφά” που παρέχει χρήσιμες πληροφορίες και αναλυτική ενημέρωση για τις εφαρμογές έξυπνης πόλης, ενώ παράλληλα υποστηρίζει την υποβολή  αιτημάτων προς τον Δήμο για την επίλυση προβλημάτων καθημερινότητας.

Η εφαρμογή “Δημότης Σκουφά” είναι διαθέσιμη σε android και ios στους παρακάτω συνδέσμους:

https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.dotsoft.cityzenapp.skoufa

https://apps.apple.com/tt/app/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%86%CE%AC/id1610133667

 

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ήπειρος 2014-2020” με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.