Το έργο στοχεύει στη προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς σε υφιστάμενα κτίρια δημοτικά. Συγκεκριμένα για τον δήμο μας, είχε προβλεφθεί και ολοκληρώθηκε η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Δημοτικού σχολείου Κομποτίου.

Οι βασικότερες παρεμβάσεις αφορούν στην αντικατάσταση της στέγης, των ξύλινων κουφωμάτων με κουφώματα αλουμινίου, την τοποθέτηση λαμπτήρων τεχνολογίας LED, την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος καθώς και την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης ενεργειακών παραμέτρων (BeMS)”

Προϋπολογισμός: 182.259,65 €  – Πηγή χρηματοδότησης: INTERREG ΕΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ