Στη νέα αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο της Κορακοφωλιάς, πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 09 Ιανουαρίου 2022 οι διαδικασίες για την εκλογή του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δ.Σ του Δήμου Νικολάου Σκουφά, όπως επίσης και η εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής αλλά και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναδείχθηκε εκ νέου ο κ. Βασίλης Αθανάσιος, για 2η συνεχόμενη θητεία, ενώ  Αντιπρόεδρος του και Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου παραμένουν οι κύριοι Βλάχος Λάμπρος και Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου αντίστοιχα.

Τα τέσσερα εκλεγμένα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποτελούν ο κ. Ροβίνας Ιωάννης, ο κ. Σερβετάς  Λάμπρος, ο κ. Παπασιώζος Κων/νος και ο κ. Βούλγαρης Κοσμάς.

Τέλος, τα τέσσερα μέλη που εκλέχθηκαν στην  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, είναι ο κ. Σερβετάς Λάμπρος, ο κ. Ροβίνας Ιωάννης, η κ. Ζαχαράκη – Παπαχρήστου Χριστίνα και ο κ. Τσίρκας Λάμπρος.