«Αίσιο τέλος! Το υπουργείο περιβάλλοντος απέρριψε την περιβαλλοντική μελέτη για το φωτοβολταϊκό πάρκο στη λίμνη Πουρναρίου.
Σύμφωνα με το υπουργείο « Η εγκατάσταση και λειτουργία πλωτού Φ/Β σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην τεχνητή λίμνη Πουρναρίου δεν υπάγεται στα επιτρεπόμενα έργα της ΥΑ 37674/2016 (όπως έχει τροποποιηθεί) και επομένως δεν είναι δυνατή η περιβαλλοντική αδειοδότησή του».
Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φορείς αλλά και τους πολίτες για την συμπόρευση και το ενδιαφέρον, όλο αυτό το διάστημα που παλέψαμε για να αποτρέψουμε μια απόφαση που θα αποτελούσε «ταφόπλακα» για την περιοχή μας.
Είμαστε σαφώς υπέρ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς η χώρα μας χρειάζεται ενεργειακή αυτονομία, αλλά με Εθνικό σχεδιασμό, με συζήτηση και διάλογο με τις δημοτικές αρχές και τις τοπικές κοινωνίες και σαφέστατα με ανταποδοτικά οφέλη προς τους πολίτες».