Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η διημερίδα –  συνέδριο του ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΙΝΔΟΣ σε συνεργασία με τον ΔΗΜΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ, με τίτλο «Κλιματική Αλλαγή  – Σύνδεση μεταξύ Διατροφής και Περιβάλλοντος μέσω της Βιοποικιλότητας και της Αειφορείας».

Την έναρξη του συνεδρίου χαιρέτησαν η Δήμαρχος Ν. Σκουφά κα Ροζίνα Βαβέτση, ο Πρόεδρος του Δικτύου Πίνδος  και Δήμαρχος Αργιθέας κ. Ανδρέας Στεργίου, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργος Στύλιος, ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας κ. Βασίλης Ψαθάς και ο δήμαρχος Γ. Καραϊσκάκη κ. Περικλής Μίγδος.

Στο πλαίσιο της διημερίδας Υπεγράφη το Πρωτόκολλο Συνεργασίας και Συναντίληψης, μεταξύ του ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΙΝΔΟΣ & του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ASSIST, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

Τα ζητήματα που αναλύθηκαν:

«Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στις καλλιέργειες και την διαχείριση τους» – Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κορρές, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήματος Γεωπονίας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

«Συστήματα και υποδομές μέτρησης αγρο-μετεωρολογικών και  υδρολογικών παραμέτρων στο πλαίσιο διαχείρισης καλλιεργειών» – Εισηγητής: κ. Ιωάννης Τσιρογιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής,  Τμήματος Γεωπονίας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

«Ο ρόλος των προστατευόμενων περιοχών στην ανάσχεση της Κλιματικής Αλλαγής – η περίπτωση των υγροτόπων Αμβρακικού» – Εισηγητής: κ. Δημήτριος Μπαρέλος, Περιβαλλοντολόγος, Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κοιλάδας Αχελώου και Αμβρακικού Κόλπου.

«Η Ορεινή κτηνοτροφία στη διάσταση της μοναδικότητας του γάλακτος και του κρέατος» – Εισηγητής: κ. Ιωάννης Σκούφος, Καθηγητής, Τμήματος Γεωπονίας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

«Αγροδασοπονία και Διατροφή» –  Εισηγητής: κ. Βάιος Κουτής, Γενικός Διευθυντής, Αναπτυξιακής Τρικάλων «ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ»

«Η Κυκλική Οικονομία ως Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής  Πράσινης Συμφωνίας» –  Εισηγητής: κ. Χρήστος Γκρέκος, Χημικός – Περιβαλλοντολόγος, Δ/ντής ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΙΝΔΟΣ.

«Η κλιματική κρίση ως παράγων επίδρασης της συρρίκνωσης των δασών της Ηπείρου» – Εισηγητές:  κ. Δημήτρης  Εμμανουλούδης, Καθηγητής, Δ/ντής Εργαστηρίου ASSIST, Διεθνές  Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

«Τάσεις και δυναμική των ευρωπαϊκών δασών: Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και το καθεστώς διαταραχής» – Εισηγητής: Παντελεήμων Ξόφης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ΔΙΠΑΕ.

«Ακραία Υδρομετεωρολογικά Φαινόμενα και Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα» – Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Νάστος, Καθηγητής Κλιματολογίας ΕΚΠΑ, Δ/ντής Εργαστηρίου Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος ΕΚΠΑ, Πρόεδρος της Ελληνικής Μετεωρολογικής Εταιρείας.

«Καινοτομία και Μεταποίηση στα Τρόφιμα» – Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανούρας, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Διατροφής & Διαιτολογίας, Δ/ντής εργαστηρίου Χημείας, Βιοχημίας και Τεχνολογίας,  Τροφίμων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

«Ψηφιακή Γεωργία» – Εισηγητής: κ. Ηλίας Πλατής, ΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, market Development Manager.