Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, ως επικεφαλής Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης, η οποία υλοποιεί δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ), καλεί τους δικαιούχος του ΚΕΑ οι οποίοι:

1. Έχουν δηλώσει συμμετοχή στο Πρόγραμμα ΤΕΒΑ

2. Συμπεριλαμβάνονται στο πίνακα εγκριθέντων (ασχέτως αν η συνταγή αφορά διανομή Νοεμβρίου 2022, αφορά τους εγκριθέντες για τον μήνα Σεπτέμβριο 2022 σύμφωνα με την
προβλεπόμενη διαδικασία)

3. Έχουν ως σημείο παραλαβής τροφίμων τον Δήμο Nικολάου Σκουφά για την παραλαβή της ποσότητας που τους αναλογεί σε τρόφιμα και σύμφωνα με την συνταγή διανομής που σας
παραθέτουμε:


1  ΕΩΣ 2 ΜΕΛΗ:  Κοτόπουλο (2 κιλά) : 1 τεμάχιο & Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο (1lt) : 6 τεμάχια

3  ΚΑΙ 4 ΜΕΛΗ: Κοτόπουλο (2 κιλά) 2 τεμάχια & Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο (1lt) : 7 τεμάχια

5 ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΑΝΩ: Κοτόπουλο (2 κιλά) 4 τεμάχια & Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο (1lt) : 8 τεμάχια


 

Οι δικαιούχοι του προγράμματος, θα παραλαμβάνουν την ποσότητα πους τους αναλογεί με την επίδειξη του δελτίου ταυτότητας και του ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να
προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του ή
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Η δωρεάν διανομή θα πραγματοποιηθεί από την Δευτέρα 28-11-2022 έως την Τετάρτη 30-11-2022 και ώρες 12:30-14:30, στον Δήμο Νικολάου Σκουφά με σημεία διανομής:

1) ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΡΑΧΘΟΥ – ΝΕΟΧΩΡΙ, ΤΗΛ.: 2681087948

2) ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΑ, ΤΗΛ.: 2681083190 & 2681083653

3) ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ – ΚΟΜΠΟΤΙ, ΤΗΛ.: 2681360331

Για τον τρόπο, τον τόπο και τις τηρούμενες διαδικασίες κατά την δωρεάν διανομή υπεύθυνος είναι ο Δήμος σας.

Επίσης οι ωφελούμενοι ενημερώνονται για τα προϊόντα που θα παραλάβουν είτε με ανάρτηση σχετικού πίνακα στην ιστοσελίδα του Δήμου, είτε με SMS, είτε κατόπιν
τηλεφωνικής επικοινωνίας είτε με έντυπο που τοποθετείτε εντός της σακούλας.

Τονίζεται ότι οι διανομές θα πραγματοποιηθούν τηρώντας αυστηρά τους κανονισμούς ατομικής υγιεινής και τις οδηγίες – μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας για την πρόληψη της
διασποράς του Νέου Κορονοϊού COVID-19, που έχουν τεθεί από την Κείμενη Νομοθεσία.