Σας ενημερώνουμε ότι η σημερινή διακοπή ύδρευσης στο Κομπότι οφείλεται σε βλάβη που εντοπίστηκε στο δίκτυο ύδρευσης.
Η υδροδότηση θα επανέλθει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών που πραγματοποιούνται για την αποκατάσταση βλάβης.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.