ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Το έργο αφορά την ασφαλτόστρωση και τσιμεντόστρωση αγροτικών δρόμων σε διάφορες θέσεις του Δήμου Νικολάου Σκουφά. Συγκεκριμένα αφορούν τις περιοχές, Σελλάδες, Περάνθη, Λουτρότοπο, Φωτεινό, Συκιές και Μεγάρχη. Οι δρόμοι αυτοί εξυπηρετούν αγροτικές καλλιέργειες, είναι διανοιγμένοι και δεν έχουν ασφαλτοστρωθεί ή σκυροδετηθεί. Στην τεχνική έκθεση της μελέτης περιγράφονται αναλυτικά οι περιοχές παρέμβασης και τα επί μέρους μήκη των οδών. Προϋπολογισμός έργου: 500.000,00 ευρώ  - Το έργο κατατέθηκε για ένταξη στο πρόγραμμα "Αγροτικής Ανάπτυξης " (Π.Α.Α 2014 - 2020) ...
Διαβάστε περισσότερα
Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης

Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης

Σκοπός του έργου η επίτευξη του στόχου επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης με χωριστή συλλογή στους Δήμους με την ανάπτυξη υποδομών που ενισχύουν την συλλογή καθαρών ρευμάτων ανακύκλωσης. Συγκεκριμένα για τον Δήμο Νικολάου Σκουφά προβλέπεται η δημιουργία έξι (6) γωνιών ανακύκλωσης για την συλλογή έξι (6) καθαρών ρευμάτων ανακύκλωσης. Πρόκειται για δημοτικούς χώρους πολύ μικρής έκτασης, όπου οι πολίτες θα εναποθέτουν χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα τα οποία εν συνεχεία συλλέγονται από τον Δήμο με ειδικών προδιαγραφών απορριμματοφόρο που θα προμηθευτεί στα πλαίσια του έργου. Ο προϋπολογισμός είναι 735.878.00 ευρώ και  το έργο κατατέθηκε για ένταξη στο Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" ...
Διαβάστε περισσότερα
Ενίσχυση του Θεματικού Τοπικού Τουρισμού & Προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Δήμο Ν. Σκουφά

Ενίσχυση του Θεματικού Τοπικού Τουρισμού & Προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Δήμο Ν. Σκουφά

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου, προβλέπεται η υλοποίηση δύο (2) θεματικών δράσεων στον τομέα του τουρισμού και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: 1. Ανάπτυξη Θεματικής Τουριστικής-Πολιτιστικής "Διαδρομής Μνήμης" με τη Χρήση Πολυμεσικών Εφαρμογών Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην ανάδειξη-αναβίωση των ιστορικών γεγονότων που έλαβαν χώρα στο Κομμένο της Άρτας. Η δράση αυτή θα έχει ως κεντρική ιδέα την υλοποίηση ενός δια-δραστικού εξερευνητικού περιβάλλοντος επαυξημένης πραγματικότητας, το οποίο θα πλαισιώνεται από πλούσιο οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Επιπλέον των εφαρμογών που πρόκειται να αναπτυχθούν στα πλαίσια της δράσης, προβλέπεται και η εγκατάσταση σχετικού εξοπλισμού στο μουσείο Κομμένου για την δημιουργία αντίστοιχης υποδομής χαρτογραφικής προβολής (projection mapping) η οποία θα προβάλλει βίντεο σε σειρά αφήγησης σε επανάληψη, επιτρέποντας στους επισκέπτες και όσους δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης – χρήσης του διαδικτύου, να παρακολουθήσουν όλη την σχετική ιστορία σε σχετικό περιβάλλον. 2. Έξυπνη Πλατφόρμα Διαχείρισης-Οπτικοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Στα πλαίσια της παρούσας δράσης, προβλέπεται η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης έξυπνης πλατφόρμας οπτικοποίησης και διαχείρισης του χαρτοφυλακίου ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τριασδιάστατο (3D)...
Διαβάστε περισσότερα
Νέο δίκτυο ύδρευσης στην Αμφιθέα

Νέο δίκτυο ύδρευσης στην Αμφιθέα

Aρχίζει η κατασκευή του νέου δικτύου ύδρευσης στην Αμφιθέα. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων το οποίο η δημοτική αρχή είναι έτοιμη να υλοποιήσει. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την τοποθέτηση νέου τροφοδοτικού αγωγού ο οποίος θα μεταφέρει νερό στην Άνω Αμφιθέα, από τη νέα, δεύτερη δεξαμενή, η οποία κατασκευάστηκε στο Νεοχωράκι. Συγκεκριμένα, το δίκτυο ύδρευσης θα διαχωριστεί ώστε Άνω και Κάτω Αμφιθέα να λαμβάνουν νερό από διαφορετικό τροφοδοτικό αγωγό και να μην αντιμετωπίζουν στο μέλλον προβλήματα που αφορούν στη μειωμένη πίεση. Το έργο θα πραγματοποιηθεί με ιδία κονδύλια του Δήμου Νικολάου Σκουφά. Με την ολοκλήρωση του έργου, θα λυθεί ένα χρόνιο πρόβλημα, που αφορά συνολικά στην ύδρευση της περιοχής. ...
Διαβάστε περισσότερα
ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΣ & ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗ

ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΣ & ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗ

Το έργο αφορά την κατασκευή του δικτύου συλλογής ακαθάρτων των οικισμών Αγ. Ταξιάρχη και Αμφιθέας. Βάση του σχεδιασμού, θα γίνει η κατασκευή του δικτύου συλλογής ακαθάρτων των οικισμών Αγ. Ταξιάρχη και Αμφιθέας, και των αγωγών μεταφοράς των ακαθάρτων στα αντλιοστάσια υποδοχής των λυμάτων. Το δίκτυο συλλογής ακαθάρτων των οικισμών αποτελείται από σωλήνες PVC. Το δίκτυο συλλογής ακαθάρτων των δύο οικισμών, θα έχει μήκος 9.283 μέτρα. Κατά μήκος του δικτύου συλλογής ακαθάρτων προβλέπεται επίσης η κατασκευή 349 φρεατίων στις δύο περιοχές, για την συντήρηση και έλεγχο των δικτύων. Στο αντικείμενο του έργου προβλέπεται επίσης η κατασκευή 250 «αναμονών», για τις ιδιωτικές συνδέσεις ακαθάρτων. Τα ακάθαρτα συγκεντρώνονται βαρυτικά σε ένα κεντρικό αντλιοστάσιο για τον οικισμό Αμφιθέας ενώ του Αγ. Ταξιάρχη συγκεντρώνονται βαρυτικά στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο του Αγ. Δημητρίου. Κατασκευάζονται 5 αντλιοστάσια στην περιοχή της Αμφιθέας. Από τα εν λόγω αντλιοστάσια τα ακάθαρτα ωθούνται μέσω καταθλιπτικών αγωγών στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο Αμφιθέας. Τα ακάθαρτα από τα υφιστάμενα αντλιοστάσια Αγ. Δημητρίου και Αμφιθέας οδηγούνται στην Ε.Ε.Λ. Κομποτίου η...
Διαβάστε περισσότερα
Κατασκευή & συντήρηση τεχνικών έργων, αθλητικών & πολιτιστικών υποδομών

Κατασκευή & συντήρηση τεχνικών έργων, αθλητικών & πολιτιστικών υποδομών

Το έργο αφορά στην κατασκευή και συντήρηση έργων υποδομής σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του του Δήμου Νικολάου Σκουφά. Οι παρεμβάσεις αφορούν κυρίως, συντηρήσεις και πλακοστρώσεις πλατειών, κατασκευή τοίχων, συντηρήσεις αύλειων χώρων σχολείων, επισκευή στέγης σε δημοτικά κτίρια, ασφαλτοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις φθαρμένων τμημάτων υφιστάμενων δρόμων. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 450.450 ευρώ / Πηγή χρηματοδότησης: "Φιλόδημος ΙΙ"   ...
Διαβάστε περισσότερα
Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων & κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. )

Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων & κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. )

Στο Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. καταγράφονται όλοι οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Καταγράφεται η θεσμοθετημένη κατάσταση, κατατάσσονται σε μια από τις κατηγορίες που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, και ιεραρχείται η απόκτησή τους με βάση την αναγκαιότητά τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του οικείου δήμου. Με την υλοποίηση της δράσης ο Δήμος θα διαθέτει μια Γεωχωρική Βάση Δεδομένων, η οποία θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την παρακολούθηση, διαχείριση και εποπτεία των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Επίσης η βάση αυτή, θα αποτελέσει τον κεντρικό κορμό για μελλοντικό εκσυγχρονισμό του Δήμου σε ψηφιακά υπόβαθρα πολεοδομικού σχεδιασμού. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 39.680 ευρώ ...
Διαβάστε περισσότερα
Σημεία Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Σημεία Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Η πρόταση αφορά στην εξασφάλιση χρηματοδότησης του Δήμου Σκουφά από το Πράσινο Ταμείο, για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο). Σύμφωνα με το Άρθρο 17 του ν.4710/2020 (ΦΕΚ 142 Α/2020) «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και της διατάξεις», καθίσταται υποχρεωτική η χωροθέτηση ενός (1) κατ’ ελάχιστον σημείου επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ανά χιλίους (1.000) κατοίκους εντός των ορίων διοικητικής ευθύνης του κάθε δήμου. Με δεδομένο ότι ο πληθυσμός του δήμου μας ανέρχεται σε 12.753 κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία επίσημη απογραφή του 2011, θα πρέπει να χωροθετηθούν τουλάχιστον δώδεκα (12) σημεία φόρτισης, σε σημεία που θα υποδειχθούν στο πλαίσιο του ανωτέρω σχεδίου. Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου είναι 39.680 ευρώ Την 24η Ιουνίου 2022 εγκρίθηκε, με την υπ΄αρ. 3/2022 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νικολάου Σκουφά, το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Νικολάου Σκουφά, που υλοποίησε ο Δήμος σε συνεργασία με την εταιρεία Μ-ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ IKE. Το Σ.Φ.Η.Ο. αφορά στη χωροθέτηση δημοσίων προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος...
Διαβάστε περισσότερα
Ανάπλαση νταμαριού Πέτα & κατασκευή υπαίθριου θεάτρου

Ανάπλαση νταμαριού Πέτα & κατασκευή υπαίθριου θεάτρου

Ένα σπουδαίο έργο, όχι μόνο για το Δήμο Νικολάου Σκουφά αλλά και για ολόκληρο το Νομό της Άρτας, εντάχθηκε στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΥΠ.ΕΣ. Ο τίτλος του έργου είναι: «Ανάπλαση Νταμαριού Πέτα και κατασκευή υπαίθριου θεάτρου και δράσεις ανάδειξης της ιστορίας του Δήμου Νικολάου Σκουφά». Πρόκειται για το σημαντικότερο έργο πολιτισμού σε επίπεδο εγκαταστάσεων που έχει γίνει στη σύγχρονη ιστορία της Π.Ε Άρτας κι ένα από τα σημαντικότερα σε ολόκληρη την Ήπειρο. Το υπερσύγχρονο θέατρο, όταν ολοκληρωθεί, καθώς θα βρίσκεται πολύ κοντά και στην πόλη της Άρτας, θα λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα που αφορά στην εύρεση κατάλληλων χώρων για την διεξαγωγή θεατρικών παραστάσεων και άλλου τύπου εκδηλώσεων στην ευρύτερη περιοχή. Όπως δήλωσε η Δήμαρχος κ. Ροζίνα Βαβέτση η έγκριση ανάπλασης και η κατασκευή του θεάτρου επετεύχθη «ύστερα από μεγάλη προσπάθεια και πολλές επαφές της Δημοτικής Αρχής τόσο με την πρόεδρο της επιτροπής του 21 κ. Αγγελοπούλου και τον γενικό διευθυντή κ. Κανταρτζή, όσο και με το υπουργείο εσωτερικών και τον Αναπληρωτή Υπουργό κ....
Διαβάστε περισσότερα
Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην Τοπική Κοινότητα Μαρκινιάδας

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην Τοπική Κοινότητα Μαρκινιάδας

Ένα από τα μεγάλα έργα του δήμου μας είναι έτοιμο. Πρόκειται για την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στη Τοπική Κοινότητα Μαρκινιάδας, προϋπολογισμού 1 εκ. 117 χιλ. Ευρώ. Τοποθετήθηκαν από την αρχή νέοι αγωγοί δικτύου ύδρευσης σε μήκος 35 χιλιομέτρων, σε σημεία όπου δεν προϋπήρχαν, ώστε να υπάρξει απόλυτη κάλυψη όλης της περιοχής. Έτσι έχει καλυφθεί  όλο το εξωτερικό δίκτυο σε Μαρκινιάδα, Μελάτες, Μέγκλα και Ζυγό, όπως επίσης και το εσωτερικό δίκτυο σε Μελάτες και Μέγκλα. Το αποτέλεσμα αυτού του σημαντικού έργου, δίνει λύση στο χρόνιο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι συγκεκριμένες περιοχές όσον αφορά στην ύδρευσή τους.       ...
Διαβάστε περισσότερα