Ένα σπουδαίο έργο, όχι μόνο για το Δήμο Νικολάου Σκουφά αλλά και για ολόκληρο το Νομό της Άρτας, εντάχθηκε στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΥΠ.ΕΣ.

Ο τίτλος του έργου είναι: «Ανάπλαση Νταμαριού Πέτα και κατασκευή υπαίθριου θεάτρου και δράσεις ανάδειξης της ιστορίας του Δήμου Νικολάου Σκουφά».

Πρόκειται για το σημαντικότερο έργο πολιτισμού σε επίπεδο εγκαταστάσεων που έχει γίνει στη σύγχρονη ιστορία της Π.Ε Άρτας κι ένα από τα σημαντικότερα σε ολόκληρη την Ήπειρο.

Το υπερσύγχρονο θέατρο, όταν ολοκληρωθεί, καθώς θα βρίσκεται πολύ κοντά και στην πόλη της Άρτας, θα λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα που αφορά στην εύρεση κατάλληλων χώρων για την διεξαγωγή θεατρικών παραστάσεων και άλλου τύπου εκδηλώσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως δήλωσε η Δήμαρχος κ. Ροζίνα Βαβέτση η έγκριση ανάπλασης και η κατασκευή του θεάτρου επετεύχθη «ύστερα από μεγάλη προσπάθεια και πολλές επαφές της Δημοτικής Αρχής τόσο με την πρόεδρο της επιτροπής του 21 κ. Αγγελοπούλου και τον γενικό διευθυντή κ. Κανταρτζή, όσο και με το υπουργείο εσωτερικών και τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Πέτσα».

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι ύψους 3.662.096,00 ευρώ.

Το έργο που περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:

– ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΤΑΜΑΡΙΟΥ ΠΕΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ
ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ, Π.Ε. ΑΡΤΑΣ»

Το υποέργο αφορά στην ανάπλαση του ανενεργού λατομείου (νταμαριού), στο λόφο Βαλαώρα του υ Σκουφά, καθώς και την κατασκευή υπαίθριου θεάτρου. Η ανάπλαση του νταμαριού και η κατασκευή του θεάτρου θα γίνει εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 42.894,77 m2 και περιμέτρου 779.14m.

 

– ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΙΛΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΠΕ»

Το υποέργο αφορά στην αναζήτηση/συλλογή, ιστορική τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση ιστορικού αρχειακού υλικού σχετιζόμενο με τη Φιλική Εταιρεία και τη συνεπακόλουθη παραγωγή θεματικών εφαρμογών ΤΠΕ για εκπαιδευτικούς-ερευνητικούς και πληροφοριακούς σκοπούς.”

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.706.280,00 €

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ: «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 19/2/2021