Το έργο αφορά την ασφαλτόστρωση και τσιμεντόστρωση αγροτικών δρόμων σε διάφορες θέσεις του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

Συγκεκριμένα αφορούν τις περιοχές, Σελλάδες, Περάνθη, Λουτρότοπο, Φωτεινό, Συκιές και Μεγάρχη.

Οι δρόμοι αυτοί εξυπηρετούν αγροτικές καλλιέργειες, είναι διανοιγμένοι και δεν έχουν ασφαλτοστρωθεί ή σκυροδετηθεί.

Στην τεχνική έκθεση της μελέτης περιγράφονται αναλυτικά οι περιοχές παρέμβασης και τα επί μέρους μήκη των οδών.

Προϋπολογισμός έργου: 500.000,00 ευρώ  – Το έργο κατατέθηκε για ένταξη στο πρόγραμμα “Αγροτικής Ανάπτυξης ” (Π.Α.Α 2014 – 2020)