Ορισμός νέου Αντιδημάρχου στη Δ.Ε. Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά