Το έργο αφορά την επένδυση παραπλεύρων αυλακών ομβρίων προς αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής καθώς και βελτίωση – ασφαλτόστρωση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου επί της Τ.Κ Αγ. Παρασκευής.

Το έργο θα εξυπηρετήσει τους εξής στόχους:

1.Την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής.

2.Την καλύτερη αξιοποίηση της περιοχής από άποψη συγκομιδής αγροτικών προϊόντων, καθώς είναι ο κύριος δρόμος πρόσβασης στις αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής.

3.Την γρήγορη επέμβαση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

4.Την μελλοντική καλύτερη αξιοποίηση της περιοχής σε όλους τους τομείς της αγροτικής δραστηριότητας.

5.Την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού της περιοχής, επιλύνοντας προβλήματα μετακίνησης των ανθρώπων μέσω της επίτευξης συνθηκών ασφαλούς και ταχύτερης μεταφοράς.

Προϋπολογισμός: 2.200.000,00 € – Πηγή Χρηματοδότησης: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι