Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την δημιουργία πλατείας στην Τ.Κ Σελλάδων του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

Η πρόταση υποβλήθηκε για ένταξη και χρηματοδότηση στο «Πράσινο ταμείο».

Το κόστος του έργου ανέρχεται στα 378.200 ευρώ.

Το συνολικό έργο αφορά στη διαμόρφωση της πλατείας καθώς σήμερα αποτελείται από δύο αυτοτελή τμήματα λόγω υψομετρικής διαφοράς.

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας λειτουργικής πλατείας η οποία θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον οικισμό αλλά και την ευρύτερη περιοχή.

Θα λειτουργεί ως χώρος κοινωνικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων  αλλά και ως χώρος αναψυχής,  χαλάρωσης και θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής.