Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, τη διενέργεια διαγωνισμού και την ανάδειξη του αναδόχου, υπεγράφη σήμερα η σύμβαση που αφορά στην ανάπλαση – ανακατασκευή της πλατείας των Σελλάδων.

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, ενιαίου και λειτουργικού υπαίθριου πολυχώρου, που θα συνδέεται  αρμονικά με το περιβάλλον και την ιστορία του τόπου.

Η νέα πλατεία αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον οικισμό αλλά και την ευρύτερη περιοχή καθώς θα λειτουργεί ως χώρος αναψυχής, κοινωνικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων  ενώ θα συμβάλλει παράλληλα στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων.

Να σημειωθεί ότι το κόστος του έργου ανέρχεται στο ποσό των  378.200 ευρώ και η χρηματοδότηση προέρχεται από το «Πράσινο ταμείο».