Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, με τα συνημμένα δικαιολογητικά από την Πέμπτη 05-05-2022 έως και την Τετάρτη 11-05-2022 στο Γραφείο πρωτοκόλλου του Δημοτικού Καταστήματος  Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά, τις ώρες 09:00 – 13:00.

Τηλέφωνα επικοινωνίας και πληροφορίες : Πάτρα Μαριάνθη – Παπαχρήστου Αλεξία, 26813 60419-412-400.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ