Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα συνημμένα δικαιολογητικά από την Τρίτη 19-04-2022 έως και την Παρασκευή 29-04-2022 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δημοτικού Καταστήματος Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά, τις ώρες 09:00-13:00.

Τηλέφωνα επικοινωνίας και πληροφορίες Πάτρα Μαριάνθη 2681360419, 400, 412.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ